വൈദ്യുതി ഭേദഗതി നിയമം – നുണ പ്രചാരണങ്ങൾ
Media Coverage

വൈദ്യുതി ഭേദഗതി നിയമം – നുണ പ്രചാരണങ്ങൾ

വൈദ്യുതി ബോർഡിലെ വിവാദ വിഷയങ്ങൾ  – കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷണം
Media Coverage

വൈദ്യുതി ബോർഡിലെ വിവാദ വിഷയങ്ങൾ – കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷണം

വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ അംഗം നിയമനം
Media Coverage

വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ അംഗം നിയമനം

വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ അംഗം:  നിയമന നടപടികൾ
Media Coverage

വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ അംഗം: നിയമന നടപടികൾ

ഓഫീസർസ് സംഘ് ഭാരവാഹികൾ
Media Coverage

ഓഫീസർസ് സംഘ് ഭാരവാഹികൾ

Financial Crisis in State – V Muraleedharan
Media Coverage

Financial Crisis in State – V Muraleedharan

ഓഫീസർസ് സംഘ് മൂന്നാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം
Media Coverage

ഓഫീസർസ് സംഘ് മൂന്നാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം

കെ എസ്‌ ഇ ബി യിൽ കിടമത്സരം – വി മുരളീധരൻ
Media Coverage

കെ എസ്‌ ഇ ബി യിൽ കിടമത്സരം – വി മുരളീധരൻ

ഓഫീസർസ് സംഘ് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫറൻസ്
Media Coverage

ഓഫീസർസ് സംഘ് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫറൻസ്

ബോർഡ്  യോഗത്തിലെ കൈയേറ്റം – നടപടി ആവിശ്യപ്പെട്ട്  സംഘ്
Media Coverage

ബോർഡ് യോഗത്തിലെ കൈയേറ്റം – നടപടി ആവിശ്യപ്പെട്ട് സംഘ്

വൈദ്യുതി  ബോർഡിലെ ഒരു വിഭാഗം സംഘടനാ പണിമുടക്ക് :
Media Coverage

വൈദ്യുതി ബോർഡിലെ ഒരു വിഭാഗം സംഘടനാ പണിമുടക്ക് :

വൈദ്യുതി  ബോർഡ് പണിമുടക്ക് : സംഘ് നിലപാട്
Media Coverage

വൈദ്യുതി ബോർഡ് പണിമുടക്ക് : സംഘ് നിലപാട്

ഓഫീസർസ് യൂണിയൻ റഫറണ്ടം
Media Coverage

ഓഫീസർസ് യൂണിയൻ റഫറണ്ടം

“യൂണിഫോം” വിവാദം
Media Coverage

“യൂണിഫോം” വിവാദം

മെഡിക്കൽ കമ്മിറ്റി:   തീർപ്പ് വൈകരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
Media Coverage

മെഡിക്കൽ കമ്മിറ്റി: തീർപ്പ് വൈകരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

Supreme Court directs to expeditiously settle case of KSEB Officers’ Sangh
Media Coverage

Supreme Court directs to expeditiously settle case of KSEB Officers’ Sangh

കെ എസ് ഇ ബി തീരുമാനം, സുപ്രീംകോടതി നിർദേശം നിർണായകമാകും.
Media Coverage

കെ എസ് ഇ ബി തീരുമാനം, സുപ്രീംകോടതി നിർദേശം നിർണായകമാകും.

കെ എസ് ഇ ബി മെഡിക്കൽ കമ്മിറ്റി:  കേസ്  വേഗം തീർപ്പാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം
Media Coverage

കെ എസ് ഇ ബി മെഡിക്കൽ കമ്മിറ്റി: കേസ് വേഗം തീർപ്പാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം

കെ.എസ്.ഇ.ബി ഓഫീസർസ് സംഘിന്റെ കേസ് വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയോട് നിർദ്ദേശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി
Media Coverage

കെ.എസ്.ഇ.ബി ഓഫീസർസ് സംഘിന്റെ കേസ് വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയോട് നിർദ്ദേശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി

കെ.എസ്.ഇ.ബിയിൽ  പ്രമോഷനും സ്ഥലംമാ‌റ്റവും മുടങ്ങി
Media Coverage

കെ.എസ്.ഇ.ബിയിൽ പ്രമോഷനും സ്ഥലംമാ‌റ്റവും മുടങ്ങി

1 2 3