ബോർഡ്  യോഗത്തിലെ കൈയേറ്റം – നടപടി ആവിശ്യപ്പെട്ട്  സംഘ്
Media Coverage

ബോർഡ് യോഗത്തിലെ കൈയേറ്റം – നടപടി ആവിശ്യപ്പെട്ട് സംഘ്

വൈദ്യുതി  ബോർഡിലെ ഒരു വിഭാഗം സംഘടനാ പണിമുടക്ക് :
Media Coverage

വൈദ്യുതി ബോർഡിലെ ഒരു വിഭാഗം സംഘടനാ പണിമുടക്ക് :

വൈദ്യുതി  ബോർഡ് പണിമുടക്ക് : സംഘ് നിലപാട്
Media Coverage

വൈദ്യുതി ബോർഡ് പണിമുടക്ക് : സംഘ് നിലപാട്

ഓഫീസർസ് യൂണിയൻ റഫറണ്ടം
Media Coverage

ഓഫീസർസ് യൂണിയൻ റഫറണ്ടം

“യൂണിഫോം” വിവാദം
Media Coverage

“യൂണിഫോം” വിവാദം

മെഡിക്കൽ കമ്മിറ്റി:   തീർപ്പ് വൈകരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
Media Coverage

മെഡിക്കൽ കമ്മിറ്റി: തീർപ്പ് വൈകരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

Supreme Court directs to expeditiously settle case of KSEB Officers’ Sangh
Media Coverage

Supreme Court directs to expeditiously settle case of KSEB Officers’ Sangh

കെ എസ് ഇ ബി തീരുമാനം, സുപ്രീംകോടതി നിർദേശം നിർണായകമാകും.
Media Coverage

കെ എസ് ഇ ബി തീരുമാനം, സുപ്രീംകോടതി നിർദേശം നിർണായകമാകും.

കെ എസ് ഇ ബി മെഡിക്കൽ കമ്മിറ്റി:  കേസ്  വേഗം തീർപ്പാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം
Media Coverage

കെ എസ് ഇ ബി മെഡിക്കൽ കമ്മിറ്റി: കേസ് വേഗം തീർപ്പാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം

കെ.എസ്.ഇ.ബി ഓഫീസർസ് സംഘിന്റെ കേസ് വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയോട് നിർദ്ദേശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി
Media Coverage

കെ.എസ്.ഇ.ബി ഓഫീസർസ് സംഘിന്റെ കേസ് വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയോട് നിർദ്ദേശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി

കെ.എസ്.ഇ.ബിയിൽ  പ്രമോഷനും സ്ഥലംമാ‌റ്റവും മുടങ്ങി
Media Coverage

കെ.എസ്.ഇ.ബിയിൽ പ്രമോഷനും സ്ഥലംമാ‌റ്റവും മുടങ്ങി

കെ എസ് ഇ ബി മെഡിക്കൽ കമ്മിറ്റിക്ക് ഹൈ കോടതി സ്റ്റേ
Media Coverage

കെ എസ് ഇ ബി മെഡിക്കൽ കമ്മിറ്റിക്ക് ഹൈ കോടതി സ്റ്റേ

ഓഫീസർമാരുടെ സ്ഥലംമാ‌റ്റം; ഓഫീസേഴ്‌സ് സംഘിന്റെ ആവശ്യം പ്രഥമദൃഷ്‌ട്യാ ന്യായമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
Media Coverage

ഓഫീസർമാരുടെ സ്ഥലംമാ‌റ്റം; ഓഫീസേഴ്‌സ് സംഘിന്റെ ആവശ്യം പ്രഥമദൃഷ്‌ട്യാ ന്യായമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

Honouring Dr. B Ashok IAS
Honors

Honouring Dr. B Ashok IAS

കോടതി വിലക്കി : റഫറണ്ടം നടപ്പിലാക്കാൻ വൈദ്യുതി ബോർഡ്
Media Coverage

കോടതി വിലക്കി : റഫറണ്ടം നടപ്പിലാക്കാൻ വൈദ്യുതി ബോർഡ്

Honoured Sri K Krishnankutty
Honors

Honoured Sri K Krishnankutty

സാലറി അക്കൗണ്ട് എസ് ബി ഐ യിൽ തുടരണം : കെഎസ്ഇബി ഓഫീസേഴ്‌സ് സംഘ്
Media Coverage

സാലറി അക്കൗണ്ട് എസ് ബി ഐ യിൽ തുടരണം : കെഎസ്ഇബി ഓഫീസേഴ്‌സ് സംഘ്

ശമ്പള അക്കൗണ്ട് സ്വകാര്യ ബാങ്കിലാക്കരുത്:  ഓഫീസേഴ്‌സ് സംഘ്
Media Coverage

ശമ്പള അക്കൗണ്ട് സ്വകാര്യ ബാങ്കിലാക്കരുത്: ഓഫീസേഴ്‌സ് സംഘ്

വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ നിർബന്ധിത പിരിവിനെതിരെ സംഘടനകൾ
Media Coverage

വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ നിർബന്ധിത പിരിവിനെതിരെ സംഘടനകൾ

സ്ഥലം മാറ്റിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന് വിടുതൽ നൽകിയില്ല
Media Coverage

സ്ഥലം മാറ്റിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന് വിടുതൽ നൽകിയില്ല

1 2 3